Recursos didàctics

Des de SETEMCV pensem que l’Educació per al Desenvolupament (EpD) és un dels instruments més importants per a modificar les percepcions errònies que les persones del Nord tenen de la gent i les societats del Sud, reflexionar de manera crítica sobre el model dominant, buscar alternatives per a promoure canvis d’actitud i involucrar a diferents sectors socials en el compromís de treballar pel desenvolupament humà de tots els pobles.

La present Guia Didàctica (pdf) s’inclou en el Projecte “PAM A PAM: Acostant a l’aula els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) a través de l’Economia Social”, que és l’evolució natural del projecte “Consum responsable en temps de crisi“.

Descarrega la Guia Didàctica (pdf)