Organització

Impulsa i coordina: SETEMCV

SETEM Comunitat Valenciana és una associació creada l’any 1993, que el seu objectiu principal és sensibilitzar sobre la desigualtat socioeconòmica i les seues causes, presents en l’actualitat entre els països empobrits econòmicament i els països enriquits, promovent les transformacions personals i col·lectives per a aconseguir un món més just i solidari. Açò ho fem a través de la realització tant de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament, com a través de la realització de projectes de cooperació.

Lloc web:  www.setem.org/site/es/comunitat-valenciana/

Col·labora: ACOEC

ACOEC és una associació no governamental sense finalitats de lucre, fundada en 1998 per professionals de diferents àmbits, principalment del sanitari, que el seu objectiu principal és la col·laboració en el desenvolupament socioeconòmic i la promoció de la salut. ACOEC té com a fi complementari fomentar la sensibilització de la població de la Comunitat Valenciana a la situació de subdesenvolupament d’aquests països.

Lloc web:  acoec.org

Finança: Generalitat Valenciana

Lloc web: www.gva.es