Economia Social i Solidària

Economia Social i Solidària

L’economia social i solidària (ESS), és un enfocament de l’activitat econòmica que té en compte a les persones, el medi ambient i el desenvolupament sostenible i sustentable, com a referència prioritària, per sobre d’altres interessos.

La ESS no la hi identifica segons els beneficis materials d’una iniciativa, sinó que es defineix en funció de la qualitat de vida i el benestar dels seus membres i tota la societat com a sistema global.

La ESS pretén incorporar els valors universals que han de regir la societat i les relacions entre tota la ciutadania: equitat, justícia, fraternitat econòmica, solidaritat social i democràcia directa, per això es proposa com una alternativa viable i sostenible per a la satisfacció de les necessitats individuals i globals i aspira a consolidar-se com un instrument de transformació social.

  • Les organitzacions que participem en el moviment de la *ESS compartim, els següents eixos transversals:
  • L’autonomia com a principi de llibertat.
  • L’autogestió com a metodologia.
  • La cultura alliberadora.
  • El desenvolupament de les persones en totes les seves dimensions.
  • La *compenetración amb la Naturalesa.
  • La solidaritat humana i econòmica com a principi de les nostres relacions locals, nacionals i internacionals.

Descarrega la Carta de l’Economia Solidària PDF