Política de privadesa

SETEM Comunitat Valenciana, d’ara endavant SETEM CV està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privadesa (o Política de Protecció de Dades) SETEM CV informa als USUARIS del lloc web: https://misitioweb.com/, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SETEM CV es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és SETEM CV. CIF G-96141015. C/ Utiel, 16. 46020. València. Tel.: 963 153 505 E-mail: setemcv@setem.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de SETEM CV posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per SETEM CV. En concret en SETEM CV https://misitioweb.com/ tractem les dades amb aquestes finalitats:

  1. a) Gestionar les consultes que ens envies a través dels mitjans de contacte posats a la teua disposició.
  2. b) Informar-te de promocions especials, notícies i accions que resulten del teu interès a través dels nostres perfils en diferents xarxes socials.
  3. c) Complir les nostres obligacions legals.
  4. d) Redissenyar i/o modificar la navegació i/o funcionalitat del lloc web.
  5. i) Realitzar anàlisis estadístiques.
  6. f) Remetre’t periòdicament nostra newsletter.
  7. g) Definir i ajustar la nostra estratègia comercial.
  8. h) Gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

A més de les finalitats anteriors, en els formularis de recollida de dades se t’informarà si existiren finalitats addicionals, quan escaigui.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals necessàries per a estar registrat en l’àrea d’usuaris es mantindran indefinidament, llevat que vostè sol·licite la seua baixa com a usuari de l’àrea privada d’https://misitioweb.com/.

Les dades basades en el consentiment es mantindran mentre vostè no revoque el consentiment o s’opose al tractament, excepte els tractaments de dades de curriculums rebuts per a processos de selecció propis de SETEM CV que seran mantinguts durant el termini de dos anys des de la seua recepció.

LEGITIMACIÓ

SETEM CV està legitimada al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com arreplega l’article 6.1. a) en emplenar els formularis i marcar la casella habilitada per a tal efecte.

EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat de que les dades en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de SETEM CV.

DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitats expressada/es, en els supòsits previstos segons Llei.

SETEM CV compta amb encarregats de tractament amb els quals té signats un contracte d’accés a dades conforme al contingut previst en l’article 28 del RGPD. En concret disposa d’assessoria, empresa de manteniment informàtic i còpia de seguretat, allotjament web i correu electrònic.

DRETS DELS USUARIS

No obstant açò, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una còpia de la seua D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita siga satisfet, remesa a l’adreça: SETEM CV i ADREÇA en C/ Utiel, 16. 46020. València o en la dirección de correo electrónico setemcv@setem.org

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que SETEM CV adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

L’usuari queda advertit que la contrasenya d’accés a l’àrea privada és personal i intransferible, per la qual cosa ha d’emmagatzemar-la amb la deguda diligència i seguretat no havent de comunicar-la a tercers.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a setemcv@setem.org