Avís legal

T’agraïm que hages decidit visitar-nos. Volem que la teua experiència en el lloc siga el més bona possible.

Per a accedir els nostres serveis, declares que eres major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord a la teua llei nacional.

L’accés i la navegació en el lloc web, o l’ús dels serveis del mateix, impliquen l’acceptació expressa i íntegra d’aquestes totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades per a certes promocions com la Política de Privadesa i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilites. Per favor, et recomanem que les lliges atentament.

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

SETEM CV. CIF G-96141015. C/ Utiel, 16. 46020. València. Tel.: 963 153 505 E-mail: setemcv@setem.org

L’accés suposa l’acceptació expressa de l’Usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- Condicions Generals d’Ús.

Les següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al portal Web, la finalitat del qual és ser porta d’entrada a SETEM CV, oferint als usuaris informació, serveis i continguts via Web. A través de la pàgina web, l’Usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau a les Condicions Particulars que puguen establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa.

En cas d’incompliment total o parcial per l’Usuari de les presents condicions Generals d’Ús, SETEM CV es reserva el dret de denegar l’accés a sense necessitat de previ avís a l’Usuari.

3.- Obligacions Generals de l’Usuari.

L’Usuari, en acceptar les presents condicions Generals d’Ús, s’obliga expressament a:

– No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedisca la seua normal utilització.

– No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes a SETEM CV.

– No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s’establisquen para determinades aplicacions i/o utilitats i que resulten contraris als drets i interessos de SETEM CV, els seus usuaris i/o tercers.

– No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de SETEM CV.

L’Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que SETEM CV o qualsevol tercer puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre uns altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals SETEM CV és titular o ostenta autorització per a la seua utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord a la llei, la moral i l’ordre públic. SETEM CV autoritza a l’Usuari per a visualitzar la informació que es conté en aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguen destinats únicament a l’ús personal. En cap cas, açò significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de SETEM CV o dels legítims titulars de les mateixes.

L’Usuari no està autoritzat per a procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que siga la seua finalitat.

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establit únicament com una utilitat per a l’Usuari. SETEM CV no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

SETEM CV no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre SETEM CV i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.

Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.

6.- Responsabilitat.

SETEM CV no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seua voluntat, ni d’aquells que siguen produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

SETEM CV no assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, errades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de SETEM CV.

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics o qualssevol uns altres;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de SETEM CV.

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

SETEM CV no és responsable ni en cap cas respondrà enfront dels usuaris i a tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a SETEM CV que comporte o puga suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privadesa, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document a banda: Política de Privadesa.

8.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web o obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment al fet que els Tribunals competents per defecte puguen conèixer de qualsevol acció judicial derivada o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no siga de naturalesa essencial per a l’existència del mateix, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.